Informació Pública de l’Avanç de Pla

Amb la publicació de l’aprovació en el ple de l’Ajuntament del 28 de gener de l’Avanç de Pla en el diari Regió 7 del passat dia 27 de febrer, s’inicia el període de 30 dies hàbils d‘Informació Pública que durarà fins el dia 5 d’abril.

Prèviament, aquest acord, també ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 22/2/2016, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 24/2/2016 i al diari La Veu de l’Anoia el 26/2/2016.

Durant aquest període de temps d’informació pública, s’ofereix als veïns la possibilitat de consultar i demanar informació als tècnics redactors sobre els diferents aspectes del document aprovat i plantejar dubtes i/o suggeriments per tenir en compte en la redacció del POUM.

Està prevista una primera sessió d’atenció personalitzada als veïns el proper:

 dimarts, 15 de març

Els interessat cal que demanin hora a l’oficina de l’Ajuntament.