Aprovació Inicial i Informació Pública

El passat dia 26 de Juliol de 2018, va ser aprovat inicalment per el Ple de l’Ajuntament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal junt amb l’estudi ambiental estratègic i resta de  documents annexos.

Amb la publicació  en el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Aprovació Inicial el passat dia 21 de novembre, s’inicia el període de 45 dies hàbils d’Informació Pública que durarà fins el dia 29 de Gener de 2019.

Prèviament, aquest acord, també ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona del 6/8/2018 al diari Regió 7 el 15/11/2018 i al diari La Veu de l’Anoia el 16/11/2018.

Durant aquest període de temps d’informació pública, s’ofereix als veïns la possibilitat de consultar i demanar informació als tècnics redactors sobre els diferents aspectes del document aprovat i plantejar dubtes i/o suggeriments per tenir en compte en la redacció del POUM.

La documentació que integra el POUM aprovat inicilament es podrà consultar durant l’esmentat termini a les oficines de l’ajuntament de Castellfollit de Riubregós de dilluns a divendres de 9 a 14 h .

També és pot consultar en el següent enllaç:  Documentació