Participació

Per tal de garantir la participació de la població s’ha redactat el Programa de Participació Ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

Aquest programa defineix les formes d’intervenció dels interessats, particulars o associacions en cadascuna de les fases d’elaboració del POUM, amb l’objectiu de canalitzar les inquietuds i compatibilitzar les necessitats dels veïns amb els criteris d’interès general.

Considerem que la cooperació de tots els veïns és imprescindible per tirar endavant el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, com a principals coneixedors del territori i de la seves problemàtiques.

Programa de Participació Ciutadana  (consulta el document)

Esquema procés participatiuEl calendari d'aquest esquema és indicatiu i tindrà que ajustar-se al calendari que estableixi el Pla de Treball que s'aprovi.

L’Ajuntament posa a la disposició de la població els següents instruments i espais per informar i recollir les opinions, comentaris i suggeriments:

  • Enquesta ciutadana, que es distribuirà en format paper i en format digital a través del Web del POUM.
  • Sessions informatives
  • Web POUM (www.poumriubregos.fpa.cat)
  • Oficina del POUM, d’atenció al ciutadà, durant les fases d’avanç de planejament i d’aprovació inicial del POUM. Caldrà demanar cita prèvia al telèfon 938 693 031 (Ajuntament).